Arabština - základní fráze

Pozdravy

Dobré ráno - Sabaah El Kheir [SabáH il-chér (H - jako když dýcháte na brýle)]
odpověď - [SabáH il-núr]
Dobrý večer - Masaa El Kheir [masá l-chér]
odpověď - [masá l-núr]
Dobrou noc - Tesbah ala Kheir [léla sa´ida nebo ala chér]

Základy

Nemluvim arabsky - Ana mesh batkalem araby [ana mišh betkalem arabí]
Mluvíte anglicky? - Enta betetkalem engleesy? [enta bititkalim inglízi]
Co? - Eih? [é]
Kde? - Fien? [fén]
Proč? - Lieh? [lé]
Kdy? - Erntach? []
Ano - Aiwa [aiwa (w jako v angličtině)]
Ne - La [la´a nebo lá]
Děkuji - Shukran [šukran]
Ne, děkuji... - La, shukran... [lá šukran]
Jmenuju se... - Esmy... [ismí]
Prosím - Men fadlak [min fadlak , prosím (není zač) - afuan]
Včera - Imbaari [imbaréh]
Dnes - Innaharda [innahárda]
Zítra - Bokra [bukra]
S boží vůlí - Insha´allah [in šálla]
Spropitné (dýško) - Baksheesh []
Je mi líto - Ana asef (muži) [] / Ana asfah (ženě) []

Místa

Trh - [il-súq]
Hotel - [il-utél]
Pošta - [al-bósta]
Letiště - Mataar []
Přístav - Meena []
Centrum - West el balad []
Nemocnice - Mostashfah [il-mustašfa]
Moře - El Bahr []

Nakupování

Kolik? - Bekam [bi kém]
Peníze - Felous []
Drahý - Ghaali [ghálí]
Levný - Rikhiis []

Taxi

Chci jet do... - Awez arouh []
Doprava - Yemeen [yemín]
Doleva - Shemaal [šhimál]
Stop - Tawa´caf []

Důležité v nouzi

Voda - Mayyah []
Pomoc - Elhaouny []
Ambasáda - Sefara []
Jsem z... - Ana min... []
Policie - Bolees []
Jsem nemocný... - Ana ayan []

Čísla

0 - Sefr [sifr]
1 - Wahed [waHid]
2 - Etnein [itnén]
3 - Talatah [taláta]
4 - Arbaach [arbak]
5 - Khamsah [chamsa]
6 - Sitta [sitta]
7 - Sabaah [sabka]
8 - Tamanyah [tamánja]
9 - Tesaah [tiska]
10 - Asharah [´ašara]