Edfu

Při plavbě po Nilu je snadné navštívit Chrám Edfu, který sice není přímo u řeky, ale můžete se k němu svézt třeba drožkou. Jde o stavbu zasvěcenou Horovy, bohovi se sokolí hlavou, jeho manželce Hathor, bohyni lásky a krásy, a jejich synovi. Nádvoří se proto využívalo jako obřadní síň na uzavírání sňatků. Je to jeden z nejzachovalejších chrámů. To proto, že je nejmladší. Byl budován za Ptolemaiovců a pobývala v něm i Kleopatra.

Najdete zde velmi krásné a perfektně zachovalé reliéfy. Podle nich si můžete velmi dobře osvěžit mnoho z egyptských mýtů i zvyků. Motivů je tu nekonečná řada a najdete je v interiéru i exteriéru. Stěžejní tématem je souboj boha Hora a Setha, jeho strýce – boha války.

Legenda vypráví, že země se pozvedla z vod a zrodil se první bůh. Z něj se rodili další a mezi nimi Osiris (bývá zobrazován černě, nebo zeleně jako bůh podsvětí, nebo vegetace), který měl za manželku Isis. Protože Osiris byl velmi milí k lidem, zvolili jej lidé za krále bohů. Jeho Bratr Seth (Suteh) na něj nesmírně žárlil. Nechal proto vyrobit skvostnou rakev ze zlata, přesně na míru svému bratrovi a uspořádal hostinu. Tam vyhlásil, že komu ta vzácná rakev padne, dostane ji darem. Když do ní vlezl Osiris, zabouchli ho v ní hodili do Nilu. Isis ho hledala a také našla, ale Seth jí tělo ukradl, roztrhal na kousíčky a rozházel po Egyptě. Isis ale z věrné lásky hledala ostatky svého manžela tak dlouho dokud neměla všechny. Potom jeho tělo pohřbila v oné zlaté rakvi poblíž Philae a od té doby se věřilo, že v těch místech pramení Nil. Horus chtěl svého otce pomstít a vybojoval souboj se svým strýcem Sethem.

Zajímavá je i zachovalá kopie sluneční bárky. Ta podle legendy stoupala po obloze společně společně se sluncem a odvážela mrtvého Faraona do říše bohů.

I v tomto chrámu jsou na vstupních pilonech vytesány motivy panovníka. Z vnějšku je zobrazován jako bojovník a hrdina, z vnitřní strany je vyobrazeno uvítání panovníka před bohy.

Zvláštností chrámu Edfu oproti ostatním je to, že má dokonce dvě překrásné a okázalé sloupové síně, za nimiž teprve následuje nejsvětější komnata.

Před vstupem do chrámu je socha Hora v podobě sokola, která střeží chrám. Stejný motiv najdete na obrovském množství suvenýrů, které vám jako vždy budou pouliční prodavači a trhovci neodbytně nabízet. Třeba jen za pohled do vašich modrých očí… a něco málo peněz samozřejmě. Vzbudí vám dojem, že se bez sošky sokola prostě neobejdete a nemůžete se bez ní vrátit do Čech.

edfu 443edfu 447edfu 448edfu 450edfu 452edfu 455edfu 460edfu 470edfu 471edfu 474edfu 478

Komentáře k této stránce - Edfu na diskusním webu najih.cz