Chrám Philae (Pilak)

Chrám byl přenesený na jiný ostrov kvůli zaplavení Asuánskou přehradou. Též nazýván Philae nebo Phile.

Stejně jako několik dalších chrámů včetně slavného Abu Simbel stál chrám Philae v zóně, kde byla vyprojektována první Asuánská přehrada. Společně s Egyptskou vládou se UNESCO zhostilo úkolu chrámy přestěhovat. A tak Philae rozřezali na malé pečlivě označené kousky a přestěhovali asi o 300 m dál na nově vzniknuvší ostrov. Chcete-li tento chrám navštívit, musíte tudíž jet loďkou. Kotví na molu na pravém břehu u přehrady a tmavý ubijci, kteří je řídí na sebe nikdy nepřestávají pokřikovat. Jde o zastřešené asi 20 místné motorové poněkud hlučné a páchnoucí čluny. Ale výhled je kouzelný.

Hned při vstupu budete procházet vstupní branou, které se říká pilon. Pilonů měl každý chrám několik a zvyšovaly se směrem do středu do centra celé stavby. Na prvním pilonu ve Philae je veliký reliéf faraóna, který třímá za vlasy své nepřátele na znamení jejich porážky. Tento motiv je pro všechny chrámy společný, z vnějšku vítězné scény, zvnitřku reliéfy bohů a jiné náboženské motivy např. přinášení obětin.

V interiérech chrámu uvidíte krásné sloupové síně. Kameníci v Egyptě tvořili sloupy dvojího typu. Odlišovali se horními hlavicemi a šlo o hlavici lotosovou a papyrovou.Lotos byl symbolem horního Egypta, tedy jihu, a papyr byl symbolem dolního Egypta, tedy delty Nilu.

U východu z druhého nádvoří jsou na stěně zajímavé nápisy. Jde vlastně o starověký vandalismus v podobě prastarých grafity, protože v římském období se tu zvěčnili návštěvníci z Říma. Vy to ale prosím nedělejte.

V době, kdy tady žili křesťané, byla největší sloupová síň přeměněna na kostel. Podobné tendence lze spatřit i v jiných chrámech. Například v Carnacu je zcela hmatatelný důkaz.

V centru chrámu bylo situováno nejsvětější místo, tzv. nejsvětější komnata. Byla to poměrně malá uzavřená místnost jen s malými průzory. Dveře bývaly ze dřeva, nebo z elektronu, což byla směs zlata a stříbra. Do tohoto nejsvětějšího prostoru měly přístup jen dvě osoby. Nejvyšší kněz chrámu směl vstoupit třikrát denně a král jedenkrát za rok, kdy plnil funkci nejvyššího kněze. Uprostřed místnosti byla posvátná bárka, v níž byla socha boha. Tam velekněz přinášel obětiny v podobě vonných esencí.

Vně chrámu uvidíte krásně zachovalý malý Trianův chrám. Byl zde postaven dodatečně. Chrám Philae pochází ze 3. stol. př. n. l. a Trianův chrám je ze 3. stol. n. l.

chram philechram philechram philechram philechram philechram philechram philechram philechram philechram philechram phileasuan philae 271

Komentáře k této stránce - chrám Pilak na diskusním webu najih.cz