Podle aktuálních informací z 29. 1. 2011 do muzea vnikli nějací demonstranti - vandalové. Zničili některé cenné mumie a rozflákali hodně skleněných vitrín. Podle záběrů z Al Jazeery to naštěstí vypadá jenom na nějaké demonstrativní rozbití skla. Muzeum už je v bezpečí. Není to zas tak velký dům, aby ho dvě roty vojáků nedokázaly za hodinu vyklidit a zajistit.

Osobně nemůžu pochopit, jak mohlo k proniknutí vandalů do muzea dojít. Když jsem ještě před třemi týdny u muzea byl, šlo o jedno z nejhlídanějších míst v Egyptě. Všude okolo muzea stálo několik rot vojáků na stráži s nabitými zbraněmi, s mobilními pavézami a se zálohami. Pravděpodobně hraje svoji roli to, že muzeum je blízko centrálního náměstí Tahrir, kde se nejvíc demonstruje.

Očekávám, že Egyptské muzeum bude teď nějaký ten týden zavřené, než to dají do pořádku.

Egyptské národní muzeum v Káhiře

Národní archeologické muzeum v Káhiře je jedno v největších a nejpozoruhodnějších muzeí na světě, neboť má nejstarší památky. Všechny sochy panovníků mají v obličeji výrazné egyptské rysy. Jedinou výjimku tvoří velká socha s egyptským oděvem a řeckým obličejem. Jde o sochu Alexandra Velikého.

Největší a zároveň nejvzácnější část expozice zdejšího muzea je Tutanchamonův poklad. U vchodu do expozice jsou dvě Tutanchamonovi sochy ze dřeva, kde jedna jej zobrazuje jako bojovníka a druhá jako vládce míru. Většina dřevěných soch má zlatou a černou barvu. V hrobce byly také desítky malých sošek, které měly představovat faraónovy služebníky. Je tu také přenádherně vyřezávaný a barevný trůn.

Ve speciálně klimatizované místnosti, kam je vpouštěn jen omezený počet lidí najednou, jsou dva Tutanchamonovy sarkofágy a jeho zlatá posmrtná maska. Je skutečně překrásná. Byla odlita z čistého zlata a váží 12 kilo. Do vnitřního sarkofágu byla vložena mumie ovinutá obvazy. Do těch byly medem a pryskyřicí přilepeny různé šperky a artefakty. Sarkofágy byly vkládány do sebe a celkem byly tři. V muzeu můžete vidět dva. Třetí je v samotné hrobce v Údolí králů.

Složené sarkofágy i s mumií byly potom vloženy do obrovských schrán. Jejich velikost se taky společně s vrstvami zvětšovala. Všechny jsou ze dřeva, zlacené a zdobené podobnými motivy. Nejčastější z nich je panovník stojící před bohyní Isis. Ta v rukou třímá anch – klíč života a přikládá jej panovníkovi k ústům, aby se mohl po smrti znovu nadechnout a vejít tak v posmrtný život.

V expozici Tutanchamonova pokladu také můžete vidět dózy z alabastru, do kterých byly jednotlivě ukládány panovníkovy vnitřnosti.

egyptske muzeum 204egyptske muzeum 214egyptske muzeum v kahireanchegyptske muzeum v kahirezlaty trunnadoba na plice, zaludek, jatra, ledvinydreveny sarkofagnahrdelnikegyptske muzeum v kahirepamatnik archeologuegyptske muzeum v kahire